Ul. Bartla – jest już dwukierunkowa! Obiecałem i zrobiłem.

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2016 r.

Ulicą Bartla możemy już jeździć w obu kierunkach! Mój wniosek o wprowadzenie ruchu dwukierunkowego dla wszystkich pojazdów na całej ul. Bartla (jednogłośnie poparty przez Radę Dzielnicy X), właśnie został wprowadzony w życie. Wszyscy na tym zyskaliśmy – mieszkańcy os. Pod Fortem szybciej i wygodniej wracają do domów, a mieszkańcy os. Mieczykowa i Klinów Zacisze zyskali mniejszy ruch samochodowy przy swoich domach. Jeździmy łatwiej, taniej i bezpieczniej.

Ul. Bartla została przebudowana kosztem blisko 700 000,00 zł pozyskanych przeze mnie z budżetu miasta, czyli za pieniądze nas wszystkich. Logika i poczucie odpowiedzialności za wydatkowanie publicznych pieniędzy wymagają w pełni wykorzystywać efekty tej inwestycji.

W interesie nas, mieszkańców osiedli Pod Fortem, przy ul. Mieczykowej i Klinów Zacisza jest poprawianie układu komunikacyjnego, z którego codziennie korzystamy. Na wprowadzeniu nowej organizacji ruchu wszyscy zyskaliśmy. Mieszkańcy os. Pod Fortem zyskują krótszą, szybszą i prostą trasę powrotną do swych domów. Mieszkańcy osiedla przy ul. Mieczykowej zyskują mniejszy ruch po nowej drodze (co znacząco ułatwia im jazdę przy wjazdach na teren osiedla), gdyż większość kierowców jadących do os. Pod Fortem wraca do domów ulicą Bartla, a nie jak dotychczas, nową drogą. Mieszkańcy os. Kliny – Zacisze zyskują mniejszy ruch po wąskich ulicach wewnątrz osiedla. Wszyscy zyskujemy finansowo, zdrowotnie i organizacyjnie: spalając mniej benzyny, wdychając mniej spalin i tracąc mniej czasu na jazdę.

Nie było uzasadnienia dla utrzymywania ruchu jednokierunkowego dla samochodów. Droga została poszerzona i jej nowe parametry umożliwiają komfortowy ruch w obu kierunkach. W wyniku modernizacji jezdnia ul. Bartla jest szeroka na 6,5 metra. Zniknęły problemy z mijaniem się autobusów. Co za tym idzie, nie było żadnych przesłanek, aby utrzymywać ruch jednokierunkowy. Poprzednia (jednokierunkowa) organizacja ruchu, w znaczący sposób utrudniała przemieszczanie się pojazdów na terenie naszej części os. Kliny, gdyż wymuszała poruszanie się dłuższą trasą. Powodowało to dłuższy czas przejazdu, większe zużycie paliwa i większą emisję spalin, a także znacząco zmniejszało komfort jazdy, gdyż ruch odbywał się po wąskich ulicach osiedlowych. Również względy bezpieczeństwa wskazują na słuszność wnioskowanej przeze mnie zmiany, gdyż efektem nowego rozwiązania jest zmniejszenie kolizyjności ruchu kołowego z ruchem pieszym. Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego dla wszystkich pojazdów na całej długości ulicy Bartla, poskutkowało usunięciem w/w negatywnych aspektów starej organizacji ruchu.

Z wprowadzenia ruchu dwukierunkowego dla wszystkich pojazdów na całej ul. Bartla cieszę się zarówno jako radny i jako mieszkaniec Klinów, jako kierowca i jako pieszy, gdyż znacząco ułatwiło nam to wszystkim życie. Cieszę się także z faktu, iż skutecznie zabiegałem o wprowadzenie tej zmiany i tym samym zrealizowałem moją kolejną obietnicę złożoną Państwu jesienią 2014 roku przed wyborami samorządowymi do Rady Dzielnicy X.

Maciej Nazimek na Facebooku
Karta Krakowska złóż wniosek i uzyskaj zniżki
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Krakowie
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta