Razem obrońmy nasze Kliny!

Szanowni Państwo, Koledzy, Sąsiedzi, Znajomi, wszyscy Mieszkańcy Klin.

Dwa lata temu, po naszych długich zabiegach, Rada Miasta Krakowa zlikwidowała podział Klin między 2 dzielnice. Dzięki temu, całe Kliny znajdują się w Dzielnicy X. Połączenie Klin było możliwe dzięki staraniom radnych z Klin oraz dzięki wielkiemu poparciu, którego mieszkańcy Klin nam udzielili. Petycję o zjednoczenie naszego osiedla podpisało wówczas ok. 1000 osób.

Dziś znów potrzebujemy Państwa pomocy. O złym pomyśle dzielenia naszego osiedla, poinformowaliśmy Państwa w liście dostarczonym do Państwa domów. Chęć zagarnięcia części Klin przez radnych z Łagiewnik i Borku jest bardzo niekorzystna dla nas wszystkich. Dlatego prosimy Was, naszych Kolegów, Sąsiadów, Znajomych, Wszystkich mieszkańców Klin, o podpisanie petycji do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin. Ponowny podział naszego osiedla byłby powrotem do absurdalnej sytuacji sprzed 2 lat. Rozbicie Klin znowu utrudniłoby budowę szkoły i placu zabaw oraz zatrzymałoby rewitalizację fortu. Podział Klin byłby też zepchnięciem naszego osiedla do roli dzielnicowego słabeusza, co natychmiast poskutkuje brakiem pieniędzy na remonty osiedlowej infrastruktury, a także byłoby bardzo niekorzystne dla funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 97, przedszkola i Klubu Kultury Kliny.

Nasz sprzeciw poparli już m.in. Pan Profesor Mieczysław Tomaszewski Honorowy Obywatel Miasta Krakowa i Pani Maria Springwald medalistka olimpijska na Igrzyskach w Rio de Janeiro. List otwarty do Prezydenta Miasta Krakowa z prośbą o zatrzymanie podziału Klin napisali dyrektorzy szkół, przedszkoli, prezesi klubów sportowych, kierownicy klubów kultury, proboszczowie, przedsiębiorcy z Klin i z całej naszej Dzielnicy X.

Dlatego gorąco Państwa prosimy o podpisanie petycji (nie jest potrzebny PESEL). Petycja jest dostępna w kościele, w osiedlowych sklepach i punktach usługowych, Klubie Kultury Kliny oraz w stróżówkach ochrony osiedli Pod Fortem i Mieczykowa.

Razem obrońmy nasze Kliny!

List radnych z Klin do mieszkańców

Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin

Maciej Nazimek na Facebooku
Karta Krakowska złóż wniosek i uzyskaj zniżki
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Krakowie
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta