Poszerzenie ulicy Bartla zakończone. Obiecałem i zrobiłem!

Ostatnia aktualizacja: 18.12.2015 r.

W wyniku przebudowy, jeździmy po szerokiej, bezpiecznej i komfortowej drodze. Poszerzenie ul. Bartla oraz wybudowanie nowej drogi do osiedla przy ul. Mieczykowej, bardzo znacząco poprawiło infrastrukturę drogową w naszej części osiedla Kliny. Warto podkreślić bardzo szybkie tempo i wysoką jakość wykonanych prac modernizacyjnych.

Przed ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi do Rady Dzielnicy X, obiecałem Państwu, że doprowadzę do poszerzenia ul. Bartla. Teraz z radością mogę powiedzieć: obiecałem i zrobiłem!

Przetarg na wykonanie prac budowlanych poszerzenia ul. Bartla, wygrała firma Skanska. Koszt inwestycji wyniósł 674 000,00 zł. Roboty były wykonywane nawet przez 12 godzin dziennie. Firma pracowała także w soboty. Podczas przebudowy, ul. Bartla była zamknięta, ale komunikacja miejska cały czas funkcjonowała (w zastępczej formule utrzymując połączenie z pętlą Pod Fortem).

W 2014 roku, gdy trwała budowa nowej drogi do os. przy ul. Mieczykowej, nakłaniałem władze Krakowa, by zwiększyć zakres tej inwestycji o poszerzenie ulicy Bartla. Mój wniosek został zaakceptowany i w budżecie miasta na rok 2015 zarezerwowano dodatkowy 1 mln zł. Tym samym, łączna kwota przeznaczona na modernizację infrastruktury drogowej na Klinach została zwiększona z 2 mln na 3 mln złotych. Dzięki temu zostały zabezpieczone środki finansowanie na poszerzenie ul. Bartla.

W roku 2015 wykonany został projekt poszerzenia drogi oraz wydane zostało Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej (ZRID) wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności. Taka konstrukcja prawna pozwoliła znacznie przyspieszyć poszerzenie ulicy, gdyż zmniejszyła możliwości blokowania tej inwestycji odwołaniami i protestami.

W wyniku przebudowy, została zmieniona nawierzchnia ul. Bartla z kostki na asfaltową, a przede wszystkim zyskaliśmy szeroką na 6,5 metra jezdnię! Zniknęły problemy z mijaniem się autobusów. Chodnik (3 metrowej szerokości) został położony tylko po zachodniej stronie drogi. Poszerzono odcinek ul. Bartla od skrzyżowania z ulicami Korpala i Krygowskiego do skrzyżowania z ul. Wicherkiewicza. Pozostały, krótki odcinek do pętli autobusowej, nie wymaga przebudowywany, gdyż jest wystarczająco szeroki.

Serdecznie zapraszam do ponownych odwiedzin mojej strony internetowej – na bieżąco informuję tu o ważnych wydarzeniach i sprawach dotyczących os. Kliny.

Maciej Nazimek na Facebooku
Karta Krakowska złóż wniosek i uzyskaj zniżki
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Krakowie
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta