Hełm na wieży, kula na kopule, kapsuła czasu, a na szczycie krzyż.

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2018 r.

Przy kościele naszej Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, zakończono budowę wieży. Na liczącej 20 metrów wysokości campanilli (tą nazwą określa się wolnostojące wieże przy kościołach) posadowiona została kopuła. Kopułę zwieńczyła kula, w której schowano tzw. kapsułę czasu (miedzianą puszkę w kształcie walca). Umieszczono w niej akt erekcyjny oraz historię budowy kościoła.

Drewniany szkielet hełmu obłożony został blachą miedzianą o grubości 0,6 mm. Kopuła jest wysoka na 8 metrów, a waży 5 ton. Na samym szczycie zamontowano żelazny krzyż, podświetlany lampami ledowymi.

Do tej skomplikowanej operacji użyto dźwigu o nośności 100 ton. Budowa kopuły została sfinansowana z datków parafian.

Jakie następne prace są zaplanowane w naszej parafii?

Kogo możemy wskazać?

Kolejnym zamierzeniem ubogacającym wystrój kościoła naszej parafii jest wykonanie witraży w 10 oknach kościoła. Będą one przedstawiać polskich świętych, zaś wybór konkretnych postaci poprzedzą parafialne konsultacje przeprowadzone wśród wiernych. Ksiądz proboszcz Jan Jarco rozważa także zakup organów oraz dzwonów na wieżę.

29 maja 2016 roku odbyło się poświęcenie kościoła naszej parafii. Aktu poświęcenia, zwanego też konsekracją, podczas uroczystej Mszy Świętej dokonał Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, ówczesny Metropolita Krakowski. Warto pamiętać, że poświęcenie kościoła to przede wszystkim akt uwielbienia Boga poprzez wzniesioną świątynię i uświęcenia parafialnej wspólnoty wiernych, a nie jedynie kościelnych murów. Poświęcenie kościoła to także uwieńczenie ofiarności parafian, dzięki którym, budowa kościoła postępowała bardzo sprawnie.

Prace budowlane kościoła przy ul. Bpa Albina Małysiaka rozpoczęto w 2008 roku. Wtedy wykonane zostały fundamenty. W latach 2009 – 2010 wzniesiono ściany i strop. W roku 2011 zamontowano dach i krzyż. Instalacje elektryczną, hydrauliczną i centralnego ogrzewania wykonano w 2012 r., wtedy też pomalowano ściany. W 2013 roku położono posadzki. W następnych dwóch latach (2014 – 2015) wybudowana została kościelna wieża i parking. W latach 2016 – 2017 wykonany został ołtarz składający się z rzeźby przedstawiającej Jezusa Chrystusa, Matkę Bożą i św. Rafała Kalinowskiego oraz z 7 ikon. Ołtarz wykonała mieszkająca przez wiele lat na os. Pod Fortem, Pani Justyna Stankowicz-Warchoł. O szczegółach jej prac rzeźbiarskich i malarskich napisałem w tekście Powstaje ołtarz do naszego kościoła parafialnego.

Bardzo cenna jest też społeczna działalność naszej parafii. Już 5 lat, przykościelne sale wykorzystywane są nie tylko do celów religijnych. W 2013 roku doprowadziłem do utworzenia Klubu Kultury Kliny w przyziemiu kościoła. Jest to efekt ustaleń z władzami Krakowa oraz z księdzem proboszczem Janem Jarco, który zgodził się użyczyć za darmo sale w przyziemiu kościoła na siedzibę Klubu Kultury Kliny. Dzięki przychylności księdza proboszcza, KKK już piąty rok nie jest obciążany kosztami najmu. Warto też wspomnieć o charytatywnej działalności parafialnego Koła Caritas, które pomaga ubogim mieszkańcom naszego osiedla. Parafialny Caritas m.in. prowadzi zbiórki żywności dla potrzebujących osób, a także (dzięki otrzymanym datkom) dofinansowuje wakacyjne wyjazdy dla dzieci z niezamożnych rodzin.

Maciej Nazimek na Facebooku
Karta Krakowska złóż wniosek i uzyskaj zniżki
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Krakowie
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta