Gdzie park, gdzie budynki, a którędy droga?

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2019 r.

Do 1 kwietnia 2019 r. można składać wnioski do nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa.

Studium to bardzo ważny dokument, to wręcz fundament planistycznego rozwoju miasta, gdyż określa przeznaczenie poszczególnych terenów (zarówno miejskich jak i prywatnych). Wszystkie Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego muszą być zgodne ze Studium.

Kto i o co może zawnioskować?

Jak i po co złożyć wniosek?

O co zawnioskowała Rada Dzielnicy X?

Wniosek do Studium może złożyć każda osoba. Treścią wniosku może być przeznaczenie (także zmiana przeznaczenia) konkretnego terenu na konkretny cel, np. na zbudowanie przedszkola, domu, parku lub drogi. Można też wnioskować o obniżenie (oczywiście też o podwyższenie) wysokości zabudowy na danym obszarze.

Wnioski należy składać do Urzędu Miasta Krakowa dostarczając je osobiście, wysyłając pocztą lub elektronicznie.

Czemu warto złożyć wniosek?

By mieć wpływ na nasze otoczenie, na sposób rozwoju Krakowa – tworzenie Studium to świetne okazja, by dobrze ukierunkować przyszłość miejskiego organizmu.

Wszystkie informacje – dokumenty określające procedurę uchwalania Studium oraz formularz wniosku i prezentacja pomocna w zrozumieniu zagadnienia planowania przestrzennego znajdują się na http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=94336

Z mojej inicjatywy, we współpracy z pozostałymi radnymi z Klin, Rada Dzielnicy X podjęła uchwałę zawierającą następujące wnioski do Studium:

  1. zwiększenie powierzchni terenów zielonych na Klinach
  2. obniżenie nowej zabudowy na całych Klinach do maksymalnie 5 kondygnacji
  3. przeznaczenie terenów na:
    – zbudowanie drogi dojazdowej zakończonej parkingiem do przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków – Opatkowice,
    – zbudowanie sieci dróg umożliwiających wyjazd z nowych osiedli na Klinach (by nie zakorkować ul. Borkowskiej),
    – zbudowanie infrastruktury osiedlowej (szkoły, przedszkola, placów zabaw).

 

Uchwała Rady Dzielnicy X:

Maciej Nazimek na Facebooku
Karta Krakowska złóż wniosek i uzyskaj zniżki
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Krakowie
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta