Błękitny Węgiel – walczymy ze smogiem. Odczuwalnie, tu i teraz!

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2016 r.

blekitny wegielW imieniu Rady Dzielnicy X zawarłem jedyne w naszym mieście porozumienie antysmogowe z Gminą Miejską Kraków oraz z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Zgodnie z ustaleniami, 400 ton ekologicznego Błękitnego Węgla trafiło za darmo do mieszkańców naszej Dzielnicy X – po 2 tony do 200 domów ogrzewanych piecami węglowymi, położonych na terenie osiedli Swoszowice i Wróblowice (blisko Klin, po wschodniej stronie ul. Zakopiańskiej). Dzięki temu, również na Klinach będziemy oddychać czystszym powietrzem, bo Błękitny Węgiel to niskoemisyjne paliwo bezdymne, które podczas spalania wydziela kilkakrotnie mniej szkodliwych substancji niż tradycyjny węgiel kamienny.

Jestem zdecydowanym zwolennikiem wprowadzenia zakazu spalania węgla. Dlaczego zatem zaangażowałem się w projekt Błękitnego Węgla na terenie pobliskich Klinom osiedli? Bo spalanie Błękitnego Węgla (zamiast spalania tradycyjnego węgla kamiennego) spowoduje rzeczywistą poprawę czystości powietrza. Jest to działanie, którego efekt odczujemy natychmiast i niezależnie od legislacyjnych perypetii walki ze smogiem.

Obecnie nikt nie wie, jak potoczą się losy walki o zdrowe powietrze. Wiemy natomiast, że głównymi źródłami smogu w Krakowie jest dym z pieców węglowych oraz zanieczyszczenia nawiewane do naszego miasta z terenów gmin ościennych. Co prawda w Krakowie realizowany jest miejski program dopłat do wymiany pieców węglowych na ekologiczną formę ogrzewania, ale niestety nie wszyscy mieszkańcy chcą zrezygnować z węgla. Dobrowolna wymiana pieców potrwa jeszcze kilka lat. Realnie patrząc, również zakaz palenia węglem (jeśli w ogóle zostanie wprowadzony) zacznie obowiązywać za kilka lat. W praktyce oznacza to, że przez kilka kolejnych lat, część mieszkańców nadal będzie ogrzewać węglem i nadal będzie emitować trujące związki chemiczne, a my wszyscy nadal będziemy wdychać trujące substancje. Nie chcę dalej czekać i nie chcę nadal się truć! Chcę szybkiej i wymiernej poprawy czystości powietrza.

Dlatego zdecydowałem o podjęciu działań, które przyniosą natychmiastowy efekt. Pod koniec zeszłego roku, wspólnie z władzami naszego miasta (z udziałem m.in. Pana Tadeusza Trzmiela Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa) prowadziłem rozmowy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. W ich wyniku nasza Dzielnica X jako jedyna w całym Krakowie, została wybrana do nowatorskiego programu, będącego połączeniem eksperymentu badawczego i korzyści płynących dla mieszkańców. Następnie ustaliliśmy zakres i sposób działań, określiliśmy podział pracy. Rada Dzielnicy X zobowiązała się do pozyskania osób chętnych do spalania w swych piecach Błękitnego Węgla, zorganizowania spotkań informacyjnych z uczestnikami projektu oraz do znalezienia miejsca do składowania Błękitnego Węgla. Wszystko to już zrobiliśmy i obecnie trwają dostawy ekologicznego węgla do domów.

Kto i dlaczego zapłaci za węgiel? Błękitny Węgiel (400 ton) dla naszej dzielnicy sfinansował Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Po 2 latach badań w warunkach laboratoryjnych, przyszedł czas na przeprowadzenie eksperymentu w warunkach rzeczywistych – w piecach domowych. Jest to konieczne, aby ostatecznie ocenić ekologiczną wartość tego produktu. Projekt badawczy podzielony jest na 2 etapy. Pierwszy etap polega na przeprowadzeniu pomiarów czystości powietrza podczas spalania w domach Błękitnego Węgla. W drugim etapie pomiary będą wykonane podczas palenia tradycyjnym węglem kamiennym. Mierzone będą zarówno powietrze na terenie osiedli (Swoszowic i Wróblowic), jak i dym w poszczególnych kominach pieców objętych eksperymentem. Dzięki temu otrzymamy porównanie, pokazujące różnicę w czystości powietrza podczas użytkowania Błękitnego Węgla i podczas spalania węgla zwykłego. Instytut zapewnia, że dym powstający przy spalaniu Błękitnego Węgla zawiera parokrotnie mniej szkodliwych substancji niż węgiel tradycyjny. Ponadto jest wydajniejszy energetycznie – oznacza to, że spala się go mniej niż węgla tradycyjnego, a uzyskuje się taki sam efekt grzewczy.

Błękitny Węgiel jest wydobywany w polskich kopalniach jako zwykły węgiel kamienny, a następnie jest poddawany przeróbce chemicznej, w wyniku której usuwane są szkodliwe związki. Został do nas przywieziony z Pomorza, bo tam odbywa się obróbka chemiczna.

Czy Błękitny Węgiel jest błękitny? Nie, Błękitny Węgiel jest czarny, ale płomień powstały przy jego spalaniu jest błękitny i stąd pochodzi jego nazwa.

Czemu eksperyment przeprowadzany jest w Swoszowicach i Wróblowicach, a nie na Klinach? Ponieważ, na szczęście, na naszym osiedlu jest mało domów ogrzewanych za pomocą pieców węglowych, a wyniki eksperymentu będą bardziej miarodajne na terenie, na którym jest wiele palenisk węglowych.

Rady dzielnic nie mają uprawnień, by wprowadzić zakaz ogrzewania węglem. Na szczęście, przy odpowiednim zaangażowaniu, możliwe jest przeprowadzenie skutecznych działań, które nam wszystkim, przyniosą lepsze powietrze.

Błękitny Węgiel traktuję oczywiście jako rozwiązanie tymczasowe, mające prawo bytu tylko do chwili wprowadzenia zakazu palenia węglem.

Maciej Nazimek na Facebooku
Karta Krakowska złóż wniosek i uzyskaj zniżki
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Krakowie
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta