Bezpieczne Kliny 2021

Ostatnia aktualizacja: 23.07.2021 r.

Trwa coroczna akcja Policji, mająca zwiększyć bezpieczeństwo na naszym osiedlu. Podobnie jak w latach ubiegłych, na Klinach wykonywane są dodatkowe patrole policyjne. Pr0wadzone są w weekendy, w godzinach popołudniowych i nocnych. Policjanci patrolują Kliny, sprawdzając newralgiczne miejsca. Akcja potrwa do jesieni. Działania te są realizowane na wniosek radnych z Klin i finansowane są z dzielnicowego budżetu.

W paru ostatnich latach, w ramach współpracy z VI Komisariatem Policji w Krakowie (obejmuje swym działaniem os. Kliny), Rada Dzielnicy X dofinansowała zakup radiowozów dla tej jednostki. Również w przyszłorocznym budżecie (na rok 2022), przeznaczyliśmy środki finansowe na zakup kolejnego policyjnego samochodu.

Jakie są efekty? Co jest celem?

Dodatkowe patrole na Klinach są akcją prowadzoną od 5 lat. Należy uznać ją za potrzebną i skuteczną. W latach 2017-2020, policjanci patrolujący nasze osiedle ujawnili kilkaset wykroczeń i kilkanaście przestępstw, a kilkudziesięciu sprawców ukarali mandatami. Przeprowadzili też kontrole samochodów (zatrzymano kilkunastu nietrzeźwych kierowców) oraz miejsc uznanych za szczególnie zagrożone występowaniem niewłaściwych zdarzeń.

Głównym efektem ma być oczywiście prewencja – Kliny mają pozostać osiedlem bezpiecznym!

Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych dziedzin określających komfort życia. Każdy z nas chce być spokojnym o siebie i swoich bliskich. Dlatego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Klin, Rada Dzielnicy X współpracuje z Policją.

Oczywiście nie zawsze jesteśmy zadowoleni z jakości interwencji Policji, częstokroć zbyt długo czekamy na przyjazd policjantów, ale nie ma innej instytucji mogącej zadbać o nasze bezpieczeństwo. Spostrzeżenia, wnioski i uwagi kierujemy do kierownictwa krakowskiej Policji – staramy się, aby wraz z wydatkowaniem pieniędzy na Policję, wzrastał poziom bezpieczeństwa na naszym osiedlu.

Nasza dzielnica, wg policyjnych statystyk należy do bezpiecznych i spokojnych rejonów Krakowa. W ciągu ostatnich 5 lat nastąpił coroczny spadek zdarzeń zgłaszanych na policję w naszej dzielnicy. Oczywiście nie jest idealnie i należy dążyć do poprawy obecnego stanu bezpieczeństwa, również na Klinach. Służą temu między innymi dodatkowe patrole oraz zwiększenie ilości policyjnych radiowozów.

Warto wiedzieć, że sprawami bezpieczeństwa na terenie naszego osiedla zajmuje się Pan dzielnicowy starszy sierżant Rafał Adamus. Wszystkie wnioski dotyczące bezpieczeństwa można zgłaszać mu e-mailowo na adres: sekretariat.kp6@krakow.policja.gov.pl

 

Maciej Nazimek na Facebooku
Karta Krakowska złóż wniosek i uzyskaj zniżki
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Krakowie
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta