Zabudowa Klin – Plan Zagospodarowania Przestrzennego obroniony! Walczymy o dobre zmiany w Studium.

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2018 r.

Nie będzie kilkunastopiętrowych bloków i gęstszej zabudowy na naszym osiedlu!

Rada Miasta Krakowa (RMK) podjęła uchwałę popierającą wniosek Rady Dzielnicy X i przygotowaną przez nas petycję mieszkańców Klin. Uchwała RMK jest bardzo korzystna dla naszego osiedla, ponieważ uniemożliwia wprowadzenie złych zmian do planu zagospodarowania Klin. Zabezpiecza nas przed zbyt intensywną zabudową i przed paraliżem osiedlowej infrastruktury.

Idziemy za ciosem – będziemy starać się wprowadzić zmiany korzystne dla Klin do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa.

Petycję przekazałem władzom Krakowa i zabiegałem u miejskich radnych o jej poparcie w głosowaniu podczas sesji Rady Miasta. Wniosek Rady Dzielnicy X oraz petycję poparł Prezydent Krakowa, a także Pan Bogusław Kośmider przewodniczący RMK. Nasze działania poparła też Rada Miasta, która podjęła Rezolucję do Ministra Inwestycji i Rozwoju o zmianę projektu tzw. spec-ustawy mieszkaniowej.

Rada Dzielnicy X już w 2015 r. podjęła uchwałę wnioskującą do Prezydenta Krakowa o niezmienianie obecnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Klinów.

Przygotowana przeze mnie (i pozostałych radnych Dzielnicy X) petycja mieszkańców naszego osiedla jest apelem do władz miasta o zrównoważony, mądry rozwój Klin, tj. o zabezpieczenie terenów pod budowę pełnej infrastruktury osiedlowej (szkół, przedszkoli, dróg, placów zabaw, boisk i parków) oraz o pozostawienie obecnych ograniczeń dot. wysokości i gęstości zabudowy. Petycję podpisało prawie 2 000 mieszkańców. To świetny wynik – serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które złożyły swe podpisy!

Niezależnie od tego, czy na Klinach powstanie osiedle Mieszkanie Plus czy typowo komercyjne osiedla developerskie, ilość mieszkańców będzie się zwiększać. Już dziś musimy zadbać o to, by w przyszłości komfort życia na Klinach nie uległ pogorszeniu.

Jaka jest treść uchwały oraz rezolucji RMK i 2 interpelacji?

Jaka jest treść uchwały Rady Dzielnicy X i naszej petycji?

Co zawiera moja korespondencja z Prezydentem Krakowa i BGK Investment?

Nie protestujemy przeciw rozbudowie Klinów, nie chcemy walczyć z nowymi mieszkańcami lecz zabiegamy o dobry, mądry, zrównoważony rozwój naszego osiedla. Naszym celem jest zapewnienie obecnym i przyszłym mieszkańcom Klinów jak najwyższego komfortu życia w spokojnym i przyjaznym otoczeniu. To sprawa naszej przyszłości – wspólnie o nią zadbajmy!

Treść petycji uzgodniłem z pozostałymi radnymi z Klin i brzmi ona następująco:

My, niżej podpisani mieszkańcy os. Kliny, zwracamy się do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa, a także do miejskich jednostek organizacyjnych, szczególnie do Biura Planowania Przestrzennego oraz Wydziału Architektury UMK, z wnioskiem o niedopuszczenie do zbyt intensywnej zabudowy naszego osiedla oraz o zapewnienie właściwego, zrównoważonego rozwoju Klinów.

Wnioskujemy o pozostawienie zapisów obecnie obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego: „Kliny Południe”, „Kliny-Zachód II” oraz „Kliny-Gadomskiego II” (zwłaszcza ograniczających wysokość i gęstość zabudowy), a także o zabezpieczenie terenów zielonych i utworzenie niezbędnej do właściwego funkcjonowania naszego osiedla infrastruktury drogowej, edukacyjnej i rekreacyjnej.

Niestety odpowiedź na moje zapytanie, otrzymana od firmy BGK Nieruchomości, pozostawia wiele niewiadomych. Nadal nie znamy konkretów dotyczących planów budowy gigantycznego osiedla na Klinach. Aby uchronić Kliny przed wybudowaniem wielopiętrowych bloków i zagęszczeniem zabudowy, Rada Dzielnicy X podjęła uchwałę wnioskującą o pozostawienie zapisów obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który wydatnie ogranicza wysokość i gęstość lokalizacji budynków.

Również moja wcześniejsza korespondencja z Prezydentem Krakowa na temat budowy w ramach programu Mieszkanie Plus na Klinach, nie rozwiewa obaw o przyszłość naszego osiedla. Potwierdziło się, że inwestycja nie będzie realizowana na działkach miejskich, ale to oczywiście nie wyklucza wybudowania blokowiska na terenach prywatnych.

W najbliższych latach na naszym osiedlu może powstać 10 000 nowych mieszkań, czyli zamieszka tu 35 000 nowych sąsiadów. Czy wraz z nowymi blokami powstaną też nowe żłobki, przedszkola, szkoły, place zabaw i drogi? Czy gigantyczna rozbudowa naszego osiedla będzie kontrolowanym, zrównoważonym rozwojem czy totalną katastrofą? Niestety, póki co, wszystko dzieje się bez naszego udziału, nawet bez naszej wiedzy.

Kraków, mimo swoich problemów, stale przyciąga nowych mieszkańców. Od kilkuset lat nasze miasto się rozrasta. To normalny proces występujący na całym świecie. Oczywiście również Kliny podlegają zmianom. Nie uchronimy całych łąk, nie da się zatrzymać kolejnych budów. Jednak mamy prawo oczekiwać, by rozrost Klin był mądrym, uporządkowanym rozwojem, a nie niszczeniem przyjaznego charakteru naszego osiedla. Nie mam nic przeciwko nowym mieszkańcom na Klinach, nie chcę otoczyć naszego osiedla murem i zasiekami, ale chcę żyć tu godnie i cieszyć się miłą, spokojną atmosferą w dobrze zagospodarowanym otoczeniu.

Wielka ilość nowych mieszkańców oczywiście całkowicie zmieni nasze osiedle. 35 000 nowych mieszkańców, to nowe miasteczko skupione na malutkim obszarze. Skomasowanie, wręcz stłoczenie tak wielkiej ilości ludzi na skrawku ziemi, poskutkuje olbrzymimi korkami, problemami z bazą edukacyjną i rekreacyjną. Zapanuje powszechna anonimowość, skutkująca wzrostem przestępczości.

Oczywiście istnieje kolejne zagrożenie, iż to przedsięwzięcie nie zakończy się pomyślnie. Będziemy mieć ogromny problem, jeśli zostaną zbudowane bloki, ale bez osiedlowej infrastruktury (bo np. zmieni się rząd i skończą się pieniądze na dokończenie osiedla) albo po prostu zmienią się założenia dot. projektu „Mieszkanie Plus”.

Rada Dzielnicy X niestety nie jest informowana o tej sprawie. O wszystkim dowiedzieliśmy się z mediów. Dlatego wystąpiłem do BGK Nieruchomości oraz Prezydenta Krakowa o udostępnienie informacji dot. tej inwestycji. O rozwoju sprawy będę informować.

Uchwała Rady Miasta Krakowa ws. odstąpienia od sporządzania MPZP obszaru „Kliny Południe II”:

Rezolucja Rady Miasta Krakowa do Ministra Inwestycji i Rozwoju o zmianę projektu tzw. spec-ustawy mieszkaniowej:

Interpelacja radnego Bogusława Kosmidera dot. odstąpienia od MPZP Kliny II:

Interpelacja radnego Bogusława Kosmidera dot. zabudowy os. Kliny:

Odpowiedź Prezydenta Krakowa na interpelację radnego Bogusława Kośmidera dot. zabudowy os. Kliny:

Moje pismo do BGK Nieruchomości z prośbą o udzielenie informacji odnośnie tej sprawy:

Odpowiedź BGK Nieruchomości na moje zapytanie:

Moje pismo do Prezydenta Miasta Krakowa z prośbą o udzielenie informacji odnośnie tej sprawy:

Odpowiedź Prezydenta Miasta Krakowa na moje zapytanie:

Uchwała Rady Dzielnicy X dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na Klinach:

Maciej Nazimek na Facebooku
Strona Rady Dzielnicy X
Maciej Nazimek na stronie Rady Dzielnicy X
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta