Rewitalizacja Fortu na Klinach – prace postępują.

Kontynuujemy rewitalizację fortu. Trwa remont stropów, wykonywana jest izolacja fundamentów północnej ściany koszar oraz rozpoczęto wykopy pod fundamenty nowej sali widowiskowej, która w następnych latach zostanie wybudowana między kaponierą a koszarami. Wcześniej posprzątano wnętrza fortu – usunięte zostały 2 kontenery śmieci (głównie butelki, opony, materace).

Podobnie jak w latach ubiegłych, również na tegoroczną rewitalizację fortu, zabiegaliśmy o środki finansowe z różnych źródeł. Pieniądze pozyskaliśmy ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz z budżetu miasta, a część dołożyliśmy z budżetu naszej Rady Dzielnicy X. Łącznie na remont fortu w 2017 roku mamy prawie 3 mln zł! Nadal staramy się o środki unijne. Współpracujemy z Politechniką Krakowską i Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Siedziba Klubu Kultury Kliny, kawiarenka i park – to główne cele rewitalizacji fortu i przyległego terenu. Chcemy, aby było to przyjazne, tętniące życiem, acz spokojne miejsce wypoczynku mieszkańców naszego osiedla.

W 2016 roku prace nabrały tempa: wyremontowane zostały dachy koszar (budynku głównego, największego) i obu prochowni (budynków bocznych, przyległych do koszar od wschodu i zachodu). Całkowicie odnowiona została kaponiera – mały budynek stojący przy wjeździe na teren fortu.

Czemu rewitalizujemy fort? Co już zrobiliśmy?

Rewitalizację fortu rozpoczęliśmy od nawiązania współpracy z zespołem naukowym Politechniki Krakowskiej pod przewodnictwem Pana profesora Andrzeja Kadłuczki. Następnie przeznaczyliśmy dzielnicowe środki finansowe na prace projektowe, a na prace budowlane pozyskaliśmy pieniądze z budżetu miasta i ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). Taki montaż finansowy pozwolił znacznie przyspieszyć rewitalizację. Dotychczas ukończony został remont dachów i kaponiery oraz wykonany został projekt dalszego remontu fortu. Łączny koszt zeszłorocznych prac wyniósł 1,5 mln zł. Wcześniej uporządkowana została okoliczna roślinność oraz zainstalowaliśmy pierwsze lampy.

W 2016 r. zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie rewitalizacji fortu ze środków unijnych. W maju, pierwszy wniosek – do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i wpisany na listę rezerwową zadań zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski. We wrześniu zeszłego roku złożony został drugi wniosek – do ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Rozwoju Zasobów Kultury. Decyzje dot. tego wniosku podejmie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jakie plany mamy na bieżący rok?

W 2017 roku kontynuujemy remont fortu oraz planujemy wykonać projekt parku, a jeśli formalności przebiegną sprawnie i szybko, to chcemy także kupić ławki, kosze na śmieci i latarnie, które zostaną ustawione w 2018 roku przy nowych alejkach parkowych (m.in. od skrzyżowania ulic Forteczna, Borkowska, Krygowskiego do ul. Korpala, czyli do nowej drogi dojazdowej do os. Mieczykowa). To bardzo ambitne cele, ale do odważnych świat należy! Z pomocą Pana Bogusława Kośmidera przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, pozyskaliśmy na te zadania z budżetu miasta 2 000 000,00 zł, a na mój wniosek – 200 000,00 zł z budżetu naszej Rady Dzielnicy X. Jak co roku, zdobyliśmy też pieniądze ze SKOZK-u – 720 000,00 zł.

Czemu rewitalizujemy fort?

Powodów rewitalizacji fortu na naszym osiedlu jest kilka. Fort to bardzo dobre miejsce na działalność kulturalną oraz na tzw. małą gastronomię. Teren wokół fortu doskonale nadaje się na miejsce rodzinnych spacerów wśród zieleni. Na rewitalizację fortu, a więc obiektu zabytkowego, można pozyskać dofinansowanie ze SKOZK i ze środków unijnych. W przypadku budowy nowego obiektu, cały ciężar finansowy spocząłby na budżecie miasta – to z pewnością opóźniłoby, a może nawet uniemożliwiłoby realizację naszych zamierzeń.

Bardzo istotny jest też fakt, iż rewitalizując fort, nie wydajemy ogromnych pieniędzy na kupienie działki pod wybudowanie miejskiego obiektu użyteczności publicznej (fort i okoliczne tereny są własnością miasta). Idealna jest również lokalizacja fortu – znajduje się w centrum Klin, w pobliżu największych osiedli: Mieczykowa, Pod Fortem i przy ul. Borkowskiej. Remont fortu to także ratowanie ciekawego zabytku (zbudowanego w latach 1885-86 dla wojsk austriackich), który w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat mocno podupadł.

Serdecznie zapraszam Państwa do ponownych odwiedzin mojej strony internetowej – będę tu informować o postępach w rewitalizacji fortu, zamieściłem także fotogalerię z przebiegu prac remontowych.

Stroik na Święta - warsztaty florystyczne w Klubie Kliny
Maciej Nazimek na FacebookuMaciej Nazimek na stronie Rady Dzielnicy X
Strona Rady Dzielnicy X
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta