Nowy park przy forcie – mamy projekt i zaczynamy budowę.

Ostatnia aktualizacja: 14.12.2017 r.

Wokół fortu, na terenie zielonym między ulicami Forteczną i Krygowskiego, a os. Mieczykowa, chcemy utworzyć park. Ma być miejscem odpoczynku wśród zadbanej roślinności, a także nową drogą dla pieszych idących do centrum Klin.

W 2017 r. wykonany został projekt I części parku, kupione zostały ławki, lampy i kosze na śmieci, a obecnie wykonywane są wytyczenia geodezyjne pod instalację elektryczną.

W 2018 roku wykonamy alejki spacerowe o dwóch rodzajach nawierzchni. Główny trakt pieszy będzie posiadać nawierzchnię betonową, zaś boczne alejki będą wykonane z ubitego żwiru. Dodatkową atrakcją parku będą punkty widokowe umiejscowione nad fosą fortu.

Budowa parku, na mój wniosek, jest finansowana z budżetu Rady Dzielnicy X. Łączny koszt utworzenia I części parku wyniesie prawie 600 000 zł.

Którędy przebiegać będzie trasa alejek? Jakie wyposażenie będzie ustawione w parku?

Budowę zaczynamy od zachodniej części parku, gdyż będzie to zarazem skrót dla pieszych udających się do centrum Klin. Główna alejka połączy os. Mieczykowa ze skrzyżowaniem ulic Krygowskiego, Borkowskiej i Fortecznej. Zieleń parkowa zostanie uporządkowana oraz nasadzona będzie roślinność ozdobna.

W 2017 r., na prace projektowe i na zakupy parkowego sprzętu przeznaczyliśmy 190 000,00 zł, zaś na rok 2018 zarezerwowaliśmy 380 000,00 zł na budowę alejek i projekt kolejnych części parku. W następnych latach chcemy rozbudować park dookoła fortu.

Chcemy aby park wraz ze zrewitalizowanym fortem był spokojnym, acz tętniącym życiem miejscem rodzinnego wypoczynku, sąsiedzkich spotkań, miejscem integrującym naszą lokalną społeczność. O rewitalizacji fortu napisałem w tekście Rewitalizacja Fortu na Klinach, a zdjęcia przebiegu i efektów robót można oglądnąć w fotogalerii.

Poniższy projekt i prezentacja przedstawiają przebieg parkowych alejek w I części parku oraz wygląd ławek, latarni i pozostałego parkowego wyposażenia.

Prezentacja małej architektury – plik .pdf

Maciej Nazimek na Facebooku
Strona Rady Dzielnicy X
Maciej Nazimek na stronie Rady Dzielnicy X
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta