Nowy park przy Forcie 52 – trwa przetarg na budowę.

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2018 r.

Ogłoszony został przetarg na wykonanie prac budowlanych nowego parku na Klinach, który chcemy utworzyć wokół Fortu 52. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowane jest ok. połowy czerwca br.

Park zbudujemy na terenie zielonym między ulicami Forteczną i Krygowskiego, a os. Mieczykowa. Ma być miejscem odpoczynku wśród zadbanej roślinności, a także nową drogą dla pieszych idących do centrum Klin.

W 2017 r. wykonany został projekt I części parku, kupione zostały ławki, lampy i kosze na śmieci oraz wykonano wytyczenia geodezyjne pod instalację elektryczną.

W 2018 roku wykonamy alejki spacerowe o dwóch rodzajach nawierzchni. Główny trakt pieszy będzie posiadać nawierzchnię betonową, zaś boczne alejki będą wykonane z ubitego żwiru. Dodatkową atrakcją parku będą punkty widokowe umiejscowione nad fosą fortu.

Budowa parku, na mój wniosek, jest finansowana z budżetu Rady Dzielnicy X. Łączny koszt utworzenia I części parku wyniesie prawie 600 000 zł.

Którędy przebiegać będzie trasa alejek? Jakie wyposażenie będzie ustawione w parku?

Budowę zaczynamy od zachodniej części parku, gdyż będzie to zarazem skrót dla pieszych udających się do centrum Klin. Główna alejka połączy os. Mieczykowa ze skrzyżowaniem ulic Krygowskiego, Borkowskiej i Fortecznej. Zieleń parkowa zostanie uporządkowana oraz nasadzona będzie roślinność ozdobna.

W 2017 r., na prace projektowe i na zakupy parkowego sprzętu przeznaczyliśmy 190 000,00 zł, zaś na rok 2018 zarezerwowaliśmy 380 000,00 zł na budowę alejek i projekt kolejnych części parku. W następnych latach chcemy rozbudować park dookoła fortu.

Chcemy, aby park wraz ze zrewitalizowanym fortem był spokojnym, acz tętniącym życiem miejscem rodzinnego wypoczynku, sąsiedzkich spotkań, miejscem integrującym naszą lokalną społeczność. O rewitalizacji fortu napisałem w tekście Rewitalizacja Fortu na Klinach, a zdjęcia przebiegu i efektów robót można oglądnąć w fotogalerii.

Poniższy projekt i prezentacja przedstawiają przebieg parkowych alejek w I części parku oraz wygląd ławek, latarni i pozostałego parkowego wyposażenia.

Prezentacja małej architektury – plik .pdf

Maciej Nazimek na Facebooku
Strona Rady Dzielnicy X
Maciej Nazimek na stronie Rady Dzielnicy X
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta