„Mieszkanie Plus” na Klinach – Prezydent Krakowa poparł nasz wniosek!

Ostatnia aktualizacja: 05.04.2018 r.

Prezydent Krakowa poparł wniosek Rady Dzielnicy X oraz przygotowaną przez nas petycję i złożył do Rady Miasta Krakowa (RMK) projekt uchwały o niezmienianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na Klinach.

Wcześniej, nasze działania poparła Rada Miasta, która podjęła Rezolucję do Ministra Inwestycji i Rozwoju o zmianę projektu tzw. spec-ustawy mieszkaniowej, a także Pan Bogusław Kośmider przewodniczący RMK, składając dwie interpelacje w sprawie zabudowy naszego osiedla.

Rada Dzielnicy X już w 2015 r. podjęła uchwałę wnioskującą do Prezydenta Krakowa o niezmienianie obecnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Klinów.

Nadal (do 10 kwietnia br.) zbieramy podpisy pod petycją mieszkańców naszego osiedla do władz miasta o zrównoważony, mądry rozwój Klin, tj. o zabezpieczenie terenów pod budowę pełnej infrastruktury osiedlowej (szkół, przedszkoli, dróg, placów zabaw, boisk i parków) oraz o pozostawienie obecnych ograniczeń dot. wysokości i gęstości zabudowy. Dotychczas podpisało ją ok. 1 700 osób.

Są zatem duże szanse, że procedowanie (wbrew stanowisku Rady Dzielnicy X), zmiany MPZP dla Klinów zostanie zakończone. Może nas to uchronić przed skomasowaniem wielu tysięcy ludzi na bardzo małej przestrzeni w nawet kilkunastopiętrowych wieżowcach i przed paraliżem osiedlowej infrastruktury.

Niezależnie od tego, czy na Klinach powstanie osiedle Mieszkanie Plus czy typowo komercyjne osiedla developerskie, ilość mieszkańców będzie się zwiększać. Już dziś musimy zadbać o to, by w przyszłości komfort życia na Klinach nie uległ pogorszeniu.

Jaka jest treść projektu uchwały autorstwa Prezydenta Krakowa oraz rezolucji RMK i 2 interpelacji?

Jaka jest treść petycji oraz gdzie można ją podpisać?

Co zawiera moja korespondencja z Prezydentem Krakowa i BGK Investment?

Nie protestujemy przeciw rozbudowie Klinów, nie chcemy walczyć z nowymi mieszkańcami lecz zabiegamy o dobry, mądry, zrównoważony rozwój naszego osiedla. Naszym celem jest zapewnienie obecnym i przyszłym mieszkańcom Klinów jak najwyższego komfortu życia w spokojnym i przyjaznym otoczeniu. To sprawa naszej przyszłości – wspólnie o nią zadbajmy!

Treść petycji uzgodniłem z pozostałymi radnymi z Klin i brzmi ona następująco:

My, niżej podpisani mieszkańcy os. Kliny, zwracamy się do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa, a także do miejskich jednostek organizacyjnych, szczególnie do Biura Planowania Przestrzennego oraz Wydziału Architektury UMK, z wnioskiem o niedopuszczenie do zbyt intensywnej zabudowy naszego osiedla oraz o zapewnienie właściwego, zrównoważonego rozwoju Klinów.

Wnioskujemy o pozostawienie zapisów obecnie obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego: „Kliny Południe”, „Kliny-Zachód II” oraz „Kliny-Gadomskiego II” (zwłaszcza ograniczających wysokość i gęstość zabudowy), a także o zabezpieczenie terenów zielonych i utworzenie niezbędnej do właściwego funkcjonowania naszego osiedla infrastruktury drogowej, edukacyjnej i rekreacyjnej.

Petycję można podpisać:

  • w stróżówce ochrony os. Pod Fortem,
  • w stróżówce ochrony os. Mieczykowa,
  • w restauracji Trattoria Da Suchano,
  • w masarni Suchanek,
  • w sklepie spożywczym Reneta,
  • w salonie fryzjerskim O.K.,
  • w punktach handlowych na tzw. Starych Klinach.
  • Przez dwie niedziele, podpisy były zbierane też w kościele naszej Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego oraz Parafii pw. św. Jadwigi po mszach św.

Niestety odpowiedź na moje zapytanie, otrzymana od firmy BGK Nieruchomości, pozostawia wiele niewiadomych. Nadal nie znamy konkretów dotyczących planów budowy gigantycznego osiedla na Klinach. Aby uchronić Kliny przed wybudowaniem wielopiętrowych bloków i zagęszczeniem zabudowy, Rada Dzielnicy X podjęła uchwałę wnioskującą o pozostawienie zapisów obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który wydatnie ogranicza wysokość i gęstość lokalizacji budynków.

Również moja wcześniejsza korespondencja z Prezydentem Krakowa na temat budowy w ramach programu Mieszkanie Plus na Klinach, nie rozwiewa obaw o przyszłość naszego osiedla. Potwierdziło się, że inwestycja nie będzie realizowana na działkach miejskich, ale to oczywiście nie wyklucza wybudowania blokowiska na terenach prywatnych.

W najbliższych latach na naszym osiedlu może powstać 10 000 nowych mieszkań, czyli zamieszka tu 35 000 nowych sąsiadów. Czy wraz z nowymi blokami powstaną też nowe żłobki, przedszkola, szkoły, place zabaw i drogi? Czy gigantyczna rozbudowa naszego osiedla będzie kontrolowanym, zrównoważonym rozwojem czy totalną katastrofą? Niestety, póki co, wszystko dzieje się bez naszego udziału, nawet bez naszej wiedzy.

Kraków, mimo swoich problemów, stale przyciąga nowych mieszkańców. Od kilkuset lat nasze miasto się rozrasta. To normalny proces występujący na całym świecie. Oczywiście również Kliny podlegają zmianom. Nie uchronimy całych łąk, nie da się zatrzymać kolejnych budów. Jednak mamy prawo oczekiwać, by rozrost Klin był mądrym, uporządkowanym rozwojem, a nie niszczeniem przyjaznego charakteru naszego osiedla. Nie mam nic przeciwko nowym mieszkańcom na Klinach, nie chcę otoczyć naszego osiedla murem i zasiekami, ale chcę żyć tu godnie i cieszyć się miłą, spokojną atmosferą w dobrze zagospodarowanym otoczeniu.

Wielka ilość nowych mieszkańców oczywiście całkowicie zmieni nasze osiedle. 35 000 nowych mieszkańców, to nowe miasteczko skupione na malutkim obszarze. Skomasowanie, wręcz stłoczenie tak wielkiej ilości ludzi na skrawku ziemi, poskutkuje olbrzymimi korkami, problemami z bazą edukacyjną i rekreacyjną. Zapanuje powszechna anonimowość, skutkująca wzrostem przestępczości.

Oczywiście istnieje kolejne zagrożenie, iż to przedsięwzięcie nie zakończy się pomyślnie. Będziemy mieć ogromny problem, jeśli zostaną zbudowane bloki, ale bez osiedlowej infrastruktury (bo np. zmieni się rząd i skończą się pieniądze na dokończenie osiedla) albo po prostu zmienią się założenia dot. projektu „Mieszkanie Plus”.

Rada Dzielnicy X niestety nie jest informowana o tej sprawie. O wszystkim dowiedzieliśmy się z mediów. Dlatego wystąpiłem do BGK Nieruchomości oraz Prezydenta Krakowa o udostępnienie informacji dot. tej inwestycji. O rozwoju sprawy będę informować.

Uchwała Rady Miasta Krakowa ws. odstąpienia od sporządzania MPZP obszaru „Kliny Południe II”:

Rezolucja Rady Miasta Krakowa do Ministra Inwestycji i Rozwoju o zmianę projektu tzw. spec-ustawy mieszkaniowej:

Interpelacja radnego Bogusława Kosmidera dot. odstąpienia od MPZP Kliny II:

Interpelacja radnego Bogusława Kosmidera dot. zabudowy os. Kliny:

Odpowiedź Prezydenta Krakowa na interpelację radnego Bogusława Kośmidera dot. zabudowy os. Kliny:

Moje pismo do BGK Nieruchomości z prośbą o udzielenie informacji odnośnie tej sprawy:

Odpowiedź BGK Nieruchomości na moje zapytanie:

Moje pismo do Prezydenta Miasta Krakowa z prośbą o udzielenie informacji odnośnie tej sprawy:

Odpowiedź Prezydenta Miasta Krakowa na moje zapytanie:

Maciej Nazimek na Facebooku
Strona Rady Dzielnicy X
Maciej Nazimek na stronie Rady Dzielnicy X
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta