Budowa szkoły na Klinach – wniosek o zwiększenie finansowania

Ostatnia aktualizacja: 05.09.2018 r.

Na mój wniosek, Rada Dzielnicy X podjęła uchwałę skierowaną do władz Krakowa z prośbą o zwiększenie środków finansowych na budowę szkoły. Dodatkowe pieniądze są konieczne, gdyż oferty złożone w przetargu znacznie przekraczają sumę pieniędzy zarezerwowaną w budżecie miasta na tę inwestycję.

42,6 mln zł – taką ofertę złożyła firma Dombud z Katowic w przetargu na zaprojektowanie i zbudowanie szkoły podstawowej na naszym osiedlu. Druga oferta (złożona przez Częstobud z Częstochowy) opiewa na ponad 83 mln zł. Takie wyniki przetargu to ogromny problem.

Obie oferty są bardzo drogie, a na tę inwestycję w miejskim budżecie jest zarezerwowanych 20 mln zł. Niestety w branży budowlanej trwa olbrzymia podwyżka cen.

Co dalej z nową szkołą?

Wobec ofert znacznie przekraczających kwotę zarezerwowaną w budżecie miasta, możliwe są 2 scenariusze. Władze Krakowa mogą zgodnie z naszym wnioskiem, zwiększyć środki finansowe na budowę szkoły w budżecie na lata 2019-2021 lub można przeprowadzić drugi przetarg. Oczywiście pozyskanie następnych kilkudziesięciu milionów zł nie jest łatwe ale nowy przetarg może przynieść podobne oferty jak pierwszy.

Co już za nami, gdzie powstanie nowa szkoła i co wraz z nią?

Przetarg na wykonanie nowej szkoły podstawowej został ogłoszony w formule „Zaprojektuj i zbuduj”. Jest to system, który doskonale sprawdził się na Klinach przy budowie Przedszkola Samorządowego nr 41.

Przy szkole mają się znajdować plac zabaw, hala sportowa oraz boisko, a także miejsca postojowe. W budynku szkoły ma być utworzona ogólnodostępna biblioteka osiedlowa. Zakończenie budowy jest zaplanowane na rok 2021.

W dalszej przyszłości, obok nowej szkoły, ma powstać kolejne przedszkole samorządowe.

Obiekt powstanie na obecnych łąkach pomiędzy pętlą autobusową przy ul. Bartla, a kościołem przy ul. Bpa Albina Małysiaka. Pieniądze (20 mln zł) pozyskane z budżetu miasta są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021. Osobne budynki szkoły i przedszkola będą niższe niż byłby jeden budynek mieszczący obie te placówki. Dzięki temu, będą lepiej wkomponowane w charakter naszego osiedla.

W sprawie budowy nowej szkoły na naszym osiedlu, mozolnie przepychamy się przez ogrom formalności. Postępowania administracyjno-sądowe przebiegają „jak po grudzie”, nie sposób ominąć urzędowych wymogów i przyspieszyć ustawowych terminów, ale konsekwentnie posuwamy się do przodu.

W lipcu 2017 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił roszczenia osób prywatnych odnośnie własności działki, na której ma być wybudowana szkoła.

Istniejąca na Klinach Szkoła Podstawowa nr 97 przy ul. Judyma pęka w szwach. Aby poprawić komfort funkcjonowania szkoły, z mojej inicjatywy, Rada Dzielnicy X zbudowała przy SP 97 największą w Krakowie szkolną bazę sportowo-rekreacyjną (4 boiska, 2 place zabaw, bieżnię ze skocznią) oraz zmodernizowaliśmy piwnice na dodatkowe pomieszczenia, m.in. na harcówkę. Nowe obiekty przy SP 97 można oglądnąć w fotogalerii.

Jednak nasze osiedle nadal się rozwija, szybko przybywa mieszkańców. Wielu z nich ma lub wkrótce będzie mieć dzieci. Nowa szkoła jest potrzebna, na pewno zapełni się uczniami – takie stanowisko prezentuję w rozmowach z władzami Krakowa i będę konsekwentnie je podtrzymywać. Za pomoc w działaniach na rzecz budowy szkoły, serdecznie dziękuję Panu Bogusławowi Kośmiderowi przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa.

Co ciekawe, jest to już drugi początek budowy szkoły na naszym osiedlu. Pewnie nie każdy pamięta, że kilka lat temu sprawa budowy szkoły na Klinach była znacznie bardziej zaawansowana. Było tak: napisałem petycję do Prezydenta Krakowa i zbierałem podpisy mieszkańców Klin popierających pomysł wybudowania szkoły. Petycja była podpisywana w sklepach i w punktach usługowych, a także w kaplicy (kościoła wówczas jeszcze nie było) po mszach świętych. Ilość zebranych podpisów (ok. tysiąca) wskazywała na duże poparcie tego pomysłu. Uzbrojony w petycję i plany budowy wielu kolejnych bloków mieszkalnych, przekonałem władze Krakowa do budowy szkoły na Klinach. Ogłoszony został przetarg, wybrano zwycięską firmę, ale umowa na wykonanie projektu nie została zawarta – Urząd Miasta Krakowa wycofał się z budowy szkoły.

Tyle wspomnień, zaś patrząc w przyszłość, trzeba mieć świadomość, że droga do celu jest jeszcze bardzo daleka. Oczywiście w dalszym ciągu będę czynić starania, by sprawy szły w dobrym kierunku.

Uprzejmie dziękuję wszystkim Państwu za zainteresowanie sprawą budowy nowej szkoły. Bardzo dobrze, jeśli mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu naszej społeczności.

Serdecznie zapraszam Państwa do ponownych odwiedzin mojej strony internetowej – będę tu informować o rozwoju sytuacji.

Uchwała Rady Dzielnicy X w sprawie zwiększenie finansowania budowy szkoły na Klinach:

Maciej Nazimek na Facebooku
Strona Rady Dzielnicy X
Maciej Nazimek na stronie Rady Dzielnicy X
Karta Krakowska złóż wniosek i uzyskaj zniżki
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta