Budowa szkoły na Klinach – przetarg rozstrzygnięty, umowa podpisana!

Ostatnia aktualizacja: 07.11.2018 r.

Zawarto umowę na zaprojektowanie oraz zbudowanie szkoły podstawowej na naszym osiedlu. Miejskie zamówienie wykona zwycięzca przetargu – firma Dombud z Katowic.

Koszt powstania nowej szkoły wyniesie 42,6 mln zł, a zakończenie prac budowlanych jest przewidziane na rok 2021.

Ponieważ pierwotnie na to zadanie w miejskim budżecie zarezerwowano za małą kwotę (20 mln zł), Rada Dzielnicy X podjęła uchwałę skierowaną do władz Krakowa z prośbą o zwiększenie środków finansowych na budowę szkoły. Dodatkowe pieniądze zostały przyznane i możemy zaczynać tą priorytetową dla Klin inwestycję.

Co już za nami, gdzie powstanie nowa szkoła i co wraz z nią?

Zamówienie na wykonanie nowej szkoły podstawowej zostało zlecone w formule „Zaprojektuj i zbuduj”. Jest to system, który doskonale sprawdził się na Klinach przy budowie Przedszkola Samorządowego nr 41.

Przy szkole mają się znajdować plac zabaw, hala sportowa oraz boisko, a także miejsca postojowe. W budynku szkoły ma być utworzona ogólnodostępna biblioteka osiedlowa. W dalszej przyszłości, obok nowej szkoły, ma powstać kolejne przedszkole samorządowe.

Obiekt powstanie na obecnych łąkach pomiędzy pętlą autobusową przy ul. Bartla, a kościołem przy ul. Bpa Albina Małysiaka. Pieniądze pozyskane z budżetu miasta są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2021. Osobne budynki szkoły i przedszkola będą niższe niż byłby jeden budynek mieszczący obie te placówki. Dzięki temu, będą lepiej wkomponowane w charakter naszego osiedla.

Za nami już duża część postępowań formalno – prawnych. Bardzo ważna i korzystna dla Klin jest decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w lipcu 2017 r. odrzucił roszczenia osób prywatnych odnośnie własności działki, na której ma być wybudowana szkoła.

Istniejąca na Klinach Szkoła Podstawowa nr 97 przy ul. Judyma pęka w szwach. Aby poprawić komfort funkcjonowania szkoły, z mojej inicjatywy, Rada Dzielnicy X zbudowała przy SP 97 największą w Krakowie szkolną bazę sportowo-rekreacyjną (4 boiska, 2 place zabaw, bieżnię ze skocznią) oraz zmodernizowaliśmy piwnice na dodatkowe pomieszczenia, m.in. na harcówkę. Nowe obiekty przy SP 97 można oglądnąć w fotogalerii.

Jednak nasze osiedle nadal się rozwija, szybko przybywa mieszkańców. Wielu z nich ma lub wkrótce będzie mieć dzieci. Nowa szkoła jest potrzebna, na pewno zapełni się uczniami – takie stanowisko prezentuję w rozmowach z władzami Krakowa i będę konsekwentnie je podtrzymywać. Za pomoc w działaniach na rzecz budowy szkoły, serdecznie dziękuję Panu Bogusławowi Kośmiderowi przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa.

Co ciekawe, jest to już drugi początek budowy szkoły na naszym osiedlu. Kilka lat temu napisałem petycję do Prezydenta Krakowa i zbierałem podpisy mieszkańców Klin popierających pomysł wybudowania szkoły. Petycja była podpisywana w sklepach i w punktach usługowych, a także w kaplicy (kościoła wówczas jeszcze nie było) po mszach świętych. Ilość zebranych podpisów (ok. tysiąca) wskazywała na duże poparcie tego pomysłu. Uzbrojony w petycję i plany budowy wielu kolejnych bloków mieszkalnych, przekonałem władze Krakowa do budowy szkoły na Klinach. Ogłoszony został przetarg, wybrano zwycięską firmę, ale umowa na wykonanie projektu nie została zawarta – Urząd Miasta Krakowa wycofał się z budowy szkoły.

Tyle wspomnień, zaś patrząc w przyszłość, trzeba mieć świadomość, że droga do celu jest jeszcze daleka. Oczywiście w dalszym ciągu będę czynić starania, by sprawy szły w dobrym kierunku.

Uprzejmie dziękuję wszystkim Państwu za zainteresowanie sprawą budowy nowej szkoły. Bardzo dobrze, jeśli mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu naszej społeczności.

Serdecznie zapraszam Państwa do ponownych odwiedzin mojej strony internetowej – będę tu informować o rozwoju sytuacji.

Uchwała Rady Dzielnicy X w sprawie zwiększenie finansowania budowy szkoły na Klinach:

Maciej Nazimek na Facebooku
Strona Rady Dzielnicy X
Maciej Nazimek na stronie Rady Dzielnicy X
Karta Krakowska złóż wniosek i uzyskaj zniżki
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta