Budowa szkoły na Klinach – co już jest zrobione, a co jeszcze przed nami?

W sprawie budowy nowej szkoły na naszym osiedlu, mozolnie przepychamy się przez ogrom formalności. Postępowania administracyjno-sądowe przebiegają „jak po grudzie”, nie sposób ominąć urzędowych wymogów i przyspieszyć ustawowych terminów, ale konsekwentnie posuwamy się do przodu.

Bardzo ważne, iż są zabezpieczone pieniądze na budowę i działka pod nową szkołę.

Budynek ma być siedzibą szkoły podstawowej, a także przedszkola i ogólnodostępnej biblioteki. Przy nowej szkole ma się znajdować plac zabaw, hala sportowa oraz boisko. Przedszkole ma posiadać kuchnię (która będzie obsługiwać również szkołę) i osobny plac zabaw. Przy obiekcie będą znajdować się miejsca postojowe.

Co zostało już zrobione, a co jeszcze trzeba wykonać? Jaki jest harmonogram działań?

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego byłaby największą inwestycją na Klinach – całkowity koszt wynosi 20 mln zł. Pieniądze pozyskane z budżetu miasta są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021. Usytuowanie obiektu zaplanowane jest na obecnych łąkach w pobliżu kościoła przy ul. Bpa Albina Małysiaka.

W 2016 r. została wykonana tzw. koncepcja architektoniczna (wstępne założenia do projektu). W lipcu 2017 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił roszczenia osób prywatnych odnośnie własności działki, na której ma być wybudowana szkoła.

Obecnie trwają formalności mające na celu uzyskanie zgody na orurowanie cieku wodnego przebiegającego przez działkę, na której ma powstać szkoła. Jest to konieczne, by zyskać miejsce na wybudowanie infrastruktury szkolnej (boiska, placów zabaw, miejsc postojowych). Trwa również opracowywanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego nowej szkoły. Jest to dokument, na którym opierać się będzie projekt budowlany szkoły.

W 2018 r. nastąpi ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu i prac budowlanych. Aby przyspieszyć realizację tej inwestycji, przetarg zostanie ogłoszony w formule „Zaprojektuj i zbuduj” – zwycięska firma wykona całość zadania. Na Klinach takie rozwiązanie już się sprawdziło podczas zeszłorocznej budowy Przedszkola Samorządowego nr 41 przy ul. Babińskiego.

Po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę szkoły, zostaną rozpoczęte prace budowlane (prawdopodobnie w II połowie 2018 r.). Zakończenie budowy jest zaplanowane na rok 2021.

Istniejąca na Klinach Szkoła Podstawowa nr 97 przy ul. Judyma pęka w szwach. Aby poprawić komfort funkcjonowania szkoły, z mojej inicjatywy, Rada Dzielnicy X zbudowała przy SP 97 największą w Krakowie szkolną bazę sportowo-rekreacyjną (4 boiska, 2 place zabaw, bieżnię ze skocznią) oraz zmodernizowaliśmy piwnice na dodatkowe pomieszczenia, m.in. na harcówkę.

Jednak nasze osiedle nadal się rozwija, szybko przybywa mieszkańców. Wielu z nich ma lub wkrótce będzie mieć dzieci. Nowa szkoła jest potrzebna, na pewno zapełni się uczniami – takie stanowisko prezentuję w rozmowach z władzami Krakowa i będę konsekwentnie je podtrzymywać. Za pomoc w działaniach na rzecz budowy szkoły, serdecznie dziękuję Panu Bogusławowi Kośmiderowi przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa.

Co ciekawe, jest to już drugi początek budowy szkoły na naszym osiedlu. Pewnie nie każdy pamięta, że kilka lat temu sprawa budowy szkoły na Klinach była znacznie bardziej zaawansowana. Było tak: napisałem petycję do Prezydenta Krakowa i zbierałem podpisy mieszkańców Klin popierających pomysł wybudowania szkoły. Petycja była podpisywana w sklepach i w punktach usługowych, a także w kaplicy (kościoła wówczas jeszcze nie było) po mszach świętych. Ilość zebranych podpisów (ok. tysiąca) wskazywała na duże poparcie tego pomysłu. Uzbrojony w petycję i plany budowy wielu kolejnych bloków mieszkalnych, przekonałem władze Krakowa do budowy szkoły na Klinach. Ogłoszony został przetarg, wybrano zwycięską firmę, ale umowa na wykonanie projektu nie została zawarta – Urząd Miasta Krakowa wycofał się z budowy szkoły.

Tyle wspomnień, zaś patrząc w przyszłość, trzeba mieć świadomość, że droga do celu jest jeszcze bardzo daleka. Oczywiście w dalszym ciągu będę czynić starania, by sprawy szły w dobrym kierunku.

Uprzejmie dziękuję wszystkim Państwu za zainteresowanie sprawą budowy nowej szkoły. Bardzo dobrze, jeśli mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu naszej społeczności.

Serdecznie zapraszam Państwa do ponownych odwiedzin mojej strony internetowej – będę tu informować o rozwoju sytuacji.

Maciej Nazimek na Facebooku
Strona Rady Dzielnicy X
Maciej Nazimek na stronie Rady Dzielnicy X
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta