Bezpieczne Kliny – piesze patrole i nowe radiowozy

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2018 r.

policjaNa naszym osiedlu prowadzone są dodatkowe piesze patrole Policji. W weekendy, w godzinach popołudniowych i nocnych, policjanci patrolują nasze osiedle, sprawdzając newralgiczne miejsca. Działania te są realizowane na wniosek radnych z Klin i finansowane są z dzielnicowego budżetu.

Rada Dzielnicy X dofinansowuje także zakup nowych policyjnych radiowozów. Podobnie jak auta kupione w poprzednich latach, nowe radiowozy będą przekazane do użytku Komisariatowi VI Policji w Krakowie – właśnie ta jednostka obejmuje swym działaniem obszar naszej Dzielnicy X, a więc m.in. osiedle Kliny.

Do kiedy potrwa patrolowanie Klinów? Kto jest naszym dzielnicowym?

Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych dziedzin określających komfort życia. Każdy z nas chce być spokojnym o siebie i swoich bliskich. Dlatego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Klin, Rada Dzielnicy X współpracuje z Policją.

Nasza dzielnica, wg policyjnych statystyk należy do bezpiecznych i spokojnych rejonów Krakowa. Oczywiście nie jest idealnie i należy dążyć do poprawy obecnego stanu bezpieczeństwa, również na Klinach. Służą temu między innymi piesze patrole oraz zwiększenie ilości policyjnych radiowozów.

Trwające obecnie piesze patrole na Klinach są kontynuacją zeszłorocznej akcji, którą należy uznać za potrzebną i skuteczną. Będą prowadzone przez kilka najbliższych miesięcy. W 2017 r., policjanci patrolujący nasze osiedle ujawnili 22 wykroczenia, pouczyli 14 sprawców, a 8 osób ukarali mandatem. Przeprowadzili też kontrole samochodów oraz miejsc uznanych za szczególnie zagrożone występowaniem niewłaściwych zdarzeń. Głównym efektem ma być oczywiście prewencja – Kliny mają pozostać osiedlem bezpiecznym!

Również na rok 2019, w dzielnicowym budżecie przeznaczyliśmy pieniądze na piesze patrole Policji prowadzone na Klinach. Będzie ich jeszcze więcej niż w roku obecnym.

Warto wiedzieć, że sprawami bezpieczeństwa na terenie naszego osiedla zajmuje się Pan dzielnicowy sierżant Rafał Adamus. Wszystkie wnioski dotyczące bezpieczeństwa można zgłaszać mu e-mailowo na adres: sekretariat.kp6@krakow.policja.gov.pl

Maciej Nazimek na Facebooku
Strona Rady Dzielnicy X
Maciej Nazimek na stronie Rady Dzielnicy X
Karta Krakowska złóż wniosek i uzyskaj zniżki
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta