Bezpieczne Kliny – nowe radiowozy i piesze patrole

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019 r.

VI Komisariat Policji w Krakowie (właśnie ta jednostka obejmuje swym działaniem obszar naszej Dzielnicy X, a więc m.in. osiedle Kliny) otrzymał nowe radiowozy.

Zakup samochodów marki Hyundai i Opel został dofinansowany przez Radę Dzielnicy X.

Podobnie jak w poprzednich latach, również w 2019 roku, od wiosny do jesieni, na naszym osiedlu prowadzone będą dodatkowe piesze patrole Policji. W weekendy, w godzinach popołudniowych i nocnych, policjanci będą patrolować nasze osiedle, sprawdzając newralgiczne miejsca. Działania te są realizowane na wniosek radnych z Klin i finansowane są z dzielnicowego budżetu.

Czy warto wydawać dzielnicowe pieniądze na Policję? Kto jest naszym dzielnicowym?

Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych dziedzin określających komfort życia. Każdy z nas chce być spokojnym o siebie i swoich bliskich. Dlatego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Klin, Rada Dzielnicy X współpracuje z Policją.

Oczywiście nie zawsze jesteśmy zadowoleni z jakości interwencji Policji, częstokroć zbyt długo czekamy na przyjazd policjantów ale nie ma innej instytucji mogącej zadbać o nasze bezpieczeństwo. Spostrzeżenia, wnioski i uwagi kierujemy do kierownictwa krakowskiej Policji – staramy się aby wraz z wydatkowaniem pieniędzy na Policję, wzrastał poziom bezpieczeństwa na naszym osiedlu.

Nasza dzielnica, wg policyjnych statystyk należy do bezpiecznych i spokojnych rejonów Krakowa. Oczywiście nie jest idealnie i należy dążyć do poprawy obecnego stanu bezpieczeństwa, również na Klinach. Służą temu między innymi piesze patrole oraz zwiększenie ilości policyjnych radiowozów.

Dodatkowe piesze patrole na Klinach są akcją prowadzoną od 2017 roku. Należy uznać ją za potrzebną i skuteczną. W latach 2017-2018, policjanci patrolujący nasze osiedle ujawnili kilkadziesiąt wykroczeń, a kilkunastu sprawców ukarali mandatami. Przeprowadzili też kontrole samochodów oraz miejsc uznanych za szczególnie zagrożone występowaniem niewłaściwych zdarzeń.

W roku 2019, pieszych patroli będzie jeszcze więcej niż w latach ubiegłych. Głównym efektem ma być oczywiście prewencja – Kliny mają pozostać osiedlem bezpiecznym!

Warto wiedzieć, że sprawami bezpieczeństwa na terenie naszego osiedla zajmuje się Pan dzielnicowy sierżant Rafał Adamus. Wszystkie wnioski dotyczące bezpieczeństwa można zgłaszać mu e-mailowo na adres: sekretariat.kp6@krakow.policja.gov.pl

Maciej Nazimek na Facebooku
Strona Rady Dzielnicy X
Maciej Nazimek na stronie Rady Dzielnicy X
Karta Krakowska złóż wniosek i uzyskaj zniżki
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta