Bezpieczne Kliny 2020

Ostatnia aktualizacja: 19.05.2020 r.

Policja rozpoczęła dodatkowe piesze patrole na naszym osiedlu. Podobnie jak w latach ubiegłych, patrole prowadzone są w weekendy, w godzinach popołudniowych i nocnych. Policjanci patrolują Kliny, sprawdzając newralgiczne miejsca. Akcja potrwa do jesieni. Działania te są realizowane na wniosek radnych z Klin i finansowane są z dzielnicowego budżetu.

W paru ostatnich latach, w ramach współpracy z VI Komisariatem Policji w Krakowie (obejmuje swym działaniem os. Kliny), Rada Dzielnicy X dofinansowała zakup radiowozów dla tej jednostki.

Czy warto wydawać dzielnicowe pieniądze na Policję? Kto jest naszym dzielnicowym?

Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych dziedzin określających komfort życia. Każdy z nas chce być spokojnym o siebie i swoich bliskich. Dlatego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Klin, Rada Dzielnicy X współpracuje z Policją.

Oczywiście nie zawsze jesteśmy zadowoleni z jakości interwencji Policji, częstokroć zbyt długo czekamy na przyjazd policjantów, ale nie ma innej instytucji mogącej zadbać o nasze bezpieczeństwo. Spostrzeżenia, wnioski i uwagi kierujemy do kierownictwa krakowskiej Policji – staramy się, aby wraz z wydatkowaniem pieniędzy na Policję, wzrastał poziom bezpieczeństwa na naszym osiedlu.

Nasza dzielnica, wg policyjnych statystyk należy do bezpiecznych i spokojnych rejonów Krakowa. Oczywiście nie jest idealnie i należy dążyć do poprawy obecnego stanu bezpieczeństwa, również na Klinach. Służą temu między innymi piesze patrole oraz zwiększenie ilości policyjnych radiowozów.

Dodatkowe piesze patrole na Klinach są akcją prowadzoną od 2017 roku. Należy uznać ją za potrzebną i skuteczną. W latach 2017-2019, policjanci patrolujący nasze osiedle ujawnili ponad sto wykroczeń, a kilkudziesięciu sprawców ukarali mandatami. Przeprowadzili też kontrole samochodów oraz miejsc uznanych za szczególnie zagrożone występowaniem niewłaściwych zdarzeń.

W roku 2020, pieszych patroli jest jeszcze więcej niż w latach ubiegłych. Głównym efektem ma być oczywiście prewencja – Kliny mają pozostać osiedlem bezpiecznym!

Warto wiedzieć, że sprawami bezpieczeństwa na terenie naszego osiedla zajmuje się Pan dzielnicowy starszy sierżant Rafał Adamus. Wszystkie wnioski dotyczące bezpieczeństwa można zgłaszać mu e-mailowo na adres: sekretariat.kp6@krakow.policja.gov.pl

Konkurs fotograficzny z okazji 30-lecia Rad Dzielnic
Koronawirus - informacje
Maciej Nazimek na FacebookuMaciej Nazimek na stronie Rady Dzielnicy X
Strona Rady Dzielnicy X
Karta Krakowska złóż wniosek i uzyskaj zniżki
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta